Kontakt

Stowarzyszenie Teatr Myśli Ukrytych

E-mail: tht.theatre@gmail.com

adres korespondencyjny:

os. Orła Białego 77/17
61-251 Poznań

KRS: 0000755099
NIP: 7822842243
REGON: 381701753

KONTO NR: 27 1020 4144 0000 6502 0238 9096